Play poker games on poker online and a complete review 888Poker review

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus, Kaupan liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry. valitsevat ja palkitsevat jälleen vuoden kaupan alan työpaikkaohjaajan. Työpaikkaohjauksen merkitys on kasvanut ammatillisen koulutuksen reformin myötä, ja hyvää työpaikkaohjausta tarvitaan entistä enemmän.

Vuoden työpaikkaohjaajaksi valitaan työpaikkaohjaaja, joka työskentelee kaupan alalla. Hän ohjaa opiskelijaa tai tutkinnon suorittajaa, joka opiskelee jotain seuraavista kaupan ja hallinnon alan tutkinnoista:

- liiketalouden perustutkinto
- liiketoiminnan perustutkinto

- liiketoiminnan ammattitutkinto
- liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
- lähiesimiestyön ammattitutkinto
- ruokamestarin erikoisammattitutkinto

Tutustu kaupan alan vuoden 2019 työpaikkaohjaajan kilpailun kriteereihin ja kilpailuohjeisiin sekä arviointilomakkeisiin.

Kilpailun esite

Kilpailun ohjeet 

Arviointilomakkeet

o Arviointilomake (oppilaitoksen edustajalle)
o Arviointilomake (opiskelijalle)
Arviointilomake (työyhteisön edustajalle)

Oppilaitoksia kannustetaan jakamaan tietoa kilpailusta ohjaaville opettajille ja muille työpaikkaohjauksen vastuu- ja yhteyshenkilöille sekä opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille, jotka toimivat kaupan alalla. Oppilaitoksen edustaja voi antaa kilpailun esitteen esim. työpaikkaohjauskäyntien yhteydessä. Kilpailusta voi tiedottaa myös oppilaitoksen omilla verkkosivuilla ja tiedotuskanavilla.

Oppilaitokset voivat tehdä esityksen vuoden 2019 palkittavasta kaupan alan työpaikkaohjaajasta valitsijaryhmälle viimeistään 16.3.2020. Valitsijaryhmän muodostaa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksessa toimiva Työpaikkaohjaamisen klusteri, jossa on edustajia työelämästä, oppilaitoksista ja kaupan alan järjestöistä. Klusteri toimii myös kilpailun koordinoijana.

Kaupan alan vuoden työpaikkaohjaaja 2019 palkitaan 1 000 euron apurahalla keväällä 2020. Palkitsemistilaisuus voidaan halutessa järjestää siinä oppilaitoksessa, jossa kilpailun voittaja on toiminut ohjaajana.

Työpaikkaohjaamisen klusteri antaa lisätietoja kilpailusta ja kyselyt voi lähettää seuraavalle henkilölle:

Verkostopäällikkö Tarja Mykrä, tarja.mykra(@)mercuria.fi

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus

copyright 2016 Kaupan Koulutuksen Kehittamiskeskus /// kuvat: Yngve Nylund