Play poker games on poker online and a complete review 888Poker review

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus, Kaupan liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry. valitsevat ja palkitsevat jälleen vuoden kaupan alan työpaikkaohjaajan. Työpaikkaohjauksen merkitys kasvaa ammatillisen koulutuksen reformin myötä, ja hyvää työpaikkaohjausta tarvitaan entistä enemmän.

Vuoden työpaikkaohjaajaksi valitaan työpaikkaohjaaja, joka työskentelee kaupan alalla. Hän ohjaa opiskelijaa tai tutkinnon suorittajaa, joka opiskelee jotain seuraavista liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnoista:

- liiketalouden perustutkinto
- liiketoiminnan perustutkinto

- myynnin ammattitutkinto
- markkinointiviestinnän ammattitutkinto
- lähiesimiestyön ammattitutkinto
- kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
- ruokamestarin erikoisammattitutkinto

Tutustu kaupan alan vuoden 2018 työpaikkaohjaajan kilpailun kriteereihin ja kilpailuohjeisiin sekä arviointilomakkeisiin.

o Kilpailun esite

o Kilpailun ohjeet

 

Arviointilomakkeet

o Arviointilomake (oppilaitoksen edustajalle)
o Arviointilomake (opiskelijalle)

o Arviointilomake (työyhteisön edustajalle)

Oppilaitoksia kannustetaan jakamaan tietoa kilpailusta ohjaaville opettajille ja tymuille työpaikkaohjauksen vastuu- ja yhteyshenkilöille sekä opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille, jotka toimivat kaupan alalla. Oppilaitoksen edustaja voi antaa kilpailun esitteen esim. työpaikkaohjauskäyntien yhteydessä. Kilpailusta voi tiedottaa myös oppilaitoksen omilla verkkosivuilla ja tiedotuskanavilla.

Oppilaitokset voivat tehdä esityksen vuoden 2018 palkittavasta kaupan alan työpaikkaohjaajasta valitsijaryhmälle 15.3.2019 mennessä. Valitsijaryhmän muodostaa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksessa toimiva Työpaikkaohjaamisen klusteri, jossa on edustajia työelämästä, oppilaitoksista ja kaupan alan järjestöistä. Klusteri toimii myös kilpailun koordinoijana.

Kaupan alan vuoden työpaikkaohjaaja 2018 palkitaan 1 000 euron apurahalla keväällä 2019. Palkitsemistilaisuus voidaan halutessa järjestää siinä oppilaitoksessa, jossa kilpailun voittaja on toiminut ohjaajana.

Työpaikkaohjaamisen klusteri antaa lisätietoja kilpailusta ja kyselyt voi lähettää seuraavalle henkilölle:

Verkostopäällikkö Tarja Mykrä, tarja.mykra(@)mercuria.fi

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus

copyright 2016 Kaupan Koulutuksen Kehittamiskeskus /// kuvat: Yngve Nylund